Dejavnost Kdo smo Kaj nudimo Vizitka Kontakt

Dejavnost

Osnovna dejavnost podjetja TEGA INVEST je projektiranje predvsem na področju nizkih gradenj. V zadnjih letih smo prisotni na širšem območju Republike Slovenije in sicer preko sodelovanja z različnimi občinami in večjimi naročniki.
K delu pristopamo s strokovnim znanjem izkušenih in mladih kadrov, korektno in z odgovornim odnosom ter vam tako zagotavljamo kakovostno in odgovorno pripravljeno storitev projektiranja za vaše potrebe.
Nudimo vam pomoč ter svetovanje pri celotnem postopku priprave projektne dokumentacije ter pri upravnem postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja. Pri projektiranju sledimo vašim željam in potrebam ter pri tem upoštevamo skladnost z veljavnimi tehničnimi predpisi in prostorskimi akti.
Izdelujemo projektno dokumentacijo v vseh fazah: idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt za razpis. Poskrbimo za pridobitev geodetskega načrta, potrebnih elaboratov (geološko-geotehnično poročilo, hidrološke študije, prometno študije ipd.), naročilo drugih načrtov in uskladitev le-teh, sodelovanje z arhitekti, projektanti komunalnih vodov in statiki, pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij ter soglasij za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo, oddajo vloge za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Kaj nudimo

Nudimo pripravo projektne dokumentacije v celoti za vse faze projektiranja (idejna zasnova IDZ, idejni projekt IDP, urbanistična dokumentacija, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekt za izvedbo PZI, projekt izvedenih del PID).

PODROČJA PROJEKTIRANJA:

- ceste (novogradnje, rekonstrukcije ter vzdrževalna dela),
- sanacije brežin
- ureditev ekoloških otokov
- prometne ureditve (ceste, parkirišča, parkirne hiše, industrijske cone, individualni priključki)
- križišča (krožna križišča, semaforizirana/nesemaforizirana križišča, križišča namenjena umirjanju prometa ter ˝shared space˝ površine),
- servisne površine (bencinski servisi, avtobusna postajališča, zunanje ureditve),
- površine za pešce in kolesarje (kolesarske steze/poti, hodniki za pešce, peš poti ter pripadajoči prehodi ter umestitve v prostor),
- zunanje ureditve (pri poslovno-stanovanjskih objektih, trgovskih centrih, v večstanovanjskih naseljih, osnovnih šolah in vrtcih, parkovnih površinah, otroških igriščih, športnih objektih),
- komunalni vodi (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, zunanji priključki na javne sisteme infrastrukture – novogradnje, prestavitve),
- bazne postaje mobilnega operaterja (prostostoječi stolpi, strešne konstrukcije),
- ter po dogovoru tudi druge objekte.

Izbor referenc

Projektiranje cest in komunalne infrastrukture
- Rekonstrukcija PERUZZIJEVE CESTE odsek: Dolenjska cesta – nadvoz AC (MOL)
- Rekonstrukcija cest na RAKOVI JELŠI in gradnja komunalnih vodov (MOL)
- Obnova ceste skozi naselje BUKOVICA (Občina Vodice)
- OPPN Severnega dela NASELJA ŠEMPETER (občina Žalec)
- Ureditev povezovalne ceste in dostop do vrtca BARJANČEK (Občina Vrhnika)

Projektiranje zunanjih ureditev
- NORDIJSKI CENTER PLANICA – komunalna infrastruktura (Zavod RS za šport RS Planica)
- Letna tekaška proga za rolkanje in akumulacijsko zajetje s servisnim objektom – smučarsko tekaški center ROGLA (Občina ZREČE)
- Krajinsko-arhitekturna ureditev veslaškega centra v MALI ZAKI in ciljno veslaškega centra v VELIKI ZAKI (Občina Bled)

Projektiranje baznih postaj mobilne telefonije
- Bazne postaje na več lokacijah na Območju RS Slovenija (TUŠMOBIL d.o.o)

ostale reference

Vizitka

TEGA INVEST,
Družba za projektiranje in inženiring d.o.o.,
Kratek naziv: TEGA INVEST d.o.o., Ljubljana
Sedež podjetja: Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
Zastopniki: Cvetka Rappl, Franci Cerkvenik, Tina Debevc, Simon Cerkvenik

Telefon: +386 1 565 83 12
Fax: +386 1 565 83 10
Matična št.: 5910536000
Id. št. za DDV: SI 50308734
Transakcijski računi: SI56 0205 3001 4325 244 (NLB d.d.)
SI56 0317 1100 1186 389 (SKB d.d.)

Podjetje je vpisano v poslovni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. reg. SRG2000/04290.

Podjetje je član Inženirske zbornice Slovenije in vpisano pod evidenčno številko IZS 2033.

Dejavnosti SKD: M71.129 - Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Kontakt


TEGA INVEST d.o.o.
Slovenčeva ulica 97
1000 Ljubljana
Slovenija


Tel.: +386 1 565 83 12
Fax.: +386 1 565 83 10

info@tegainvest.si

Cvetka Rappl
cvetka.rappl@tegainvest.si

Franci Cerkvenik
franci.cerkvenik@tegainvest.si

Kje nas najdete

Thumb1
Uporabi miškin kolešček ali pa ↑ in ↓ za navigacijo.
© 2012 TEGA Invest, Družba za projektiranje in inženiring d.o.o.
Za boljši prikaz strani, nas prosim obiščite v Google Chrome ali Mozilla Firefox brskalniku